Výuka

Výuka Energetický ústav zajišťuje prostřednictvím jednotlivých odborů výuku studentů ve tříletých bakalářských programech a dvouletých magisterských programech s možnosti následného doktorského studia. Kurzy termomechaniky a hydromechaniky jsou povinné pro všechny studenty Fakulty strojního inženýrství. 

Energetický ústav zajišťuje prostřednictvím jednotlivých odborů výuku studentů ve tříletých bakalářských programech a dvouletých magisterských programech s možnosti následného doktorského studia. Kurzy termomechaniky a hydromechaniky jsou povinné pro všechny studenty Fakulty strojního inženýrství.

Vyučující Energetického ústavu pak poskytují rozšířenou výuku v oblasti termomechaniky a hydrodynamiky pro studenty magisterského programu se zaměřením na praktickou aplikaci těchto vědních oborů, tedy na tepelné a jaderné stroje a zařízení, vodní stroje a vytápění a klimatizaci.

Studenti magisterského oboru po absolvování všech dílčích zkoušek skládají státní zkoušku a obhajují své diplomové práce. Nejlepším z nich je nabídnuta možnost pokračovat ve studiu na fakultě v rámci doktorandského studijního programu.

Nahoru