Energetický ústav

Energetický ústav Ústav zajišťuje bakalářské, magisterské a doktorské studium v oborech energetického či fluidního inženýrství, termomechaniky a techniky prostředí. 

Vítejte na stránkách Energetického ústavu.

Ústav je tvořen pracovišti:

Podpoře výuky na Energetickém ústavu se věnuje specializovaný výukový portál StudyEnergyWeb. Informace o výzkum naleznete na portále energetickeforum.cz.

Kontakt

mapaEU.jpg Zde najdete informace, kde nás najdete.

 

Výzkum

1126.jpg Všechny odbory Energetického ústavu se podílejí na výzkumu a vývoji v rámci projektů a grantů Grantové agentury České republiky (GAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu včetně zahraničních agentur a institucí (programy EUREKA, COST). Výuka a výměna studentů je též zprostředkována bilaterálními smlouvami mezi univerzitami v rámci programu EU SOCRATES. 

 

Výuka

Výuka Energetický ústav zajišťuje prostřednictvím jednotlivých odborů výuku studentů ve tříletých bakalářských programech a dvouletých magisterských programech s možnosti následného doktorského studia. Kurzy termomechaniky a hydromechaniky jsou povinné pro všechny studenty Fakulty strojního inženýrství. 

 

Nahoru