Konference ERIN 2019

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně byl úspěšným pořadatelem 13 . ročníku mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ERIN – Education, Research, Innovation 2019, která se konala 9. - 11. 4. 2019 pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a ředitele Energetického ústavu.  

Nahoru