doc. Ing.Eva Janotková CSc.

Adresa Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká Republika
Telefon +420 54114 3268
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/302a
Funkce docent
Osobní stránka na webu fakulty http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=365&lang=0