Ing.Jan Fišer Ph.D.

Adresa Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká Republika
Telefon +420 54114 3242
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/301a
Funkce Technický pracovník
Osobní stránka na webu fakulty www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=11291&lang=0