Ing. František Lízal Ph.D.

Adresa  
Telefon +420 54114 3264
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/304a
Funkce Technický pracovník
Osobní stránka na webu fakulty www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=48916&lang=0