Ing.Lubomír Klimeš

Adresa Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká Republika
Telefon +420 54114 3241
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/301
Funkce doktorand
Osobní stránky ottp.fme.vutbr.cz/users/klimes
Osobní stránka na webu fakulty www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=77488&lang=0