Ing.Michaela Chovancová Ph.D.

Adresa Technická 2896/2,
61600, Brno,
Česká republika
Telefon +420 54114 324
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/304
Funkce Technický pracovník
Osobní stránka na webu fakulty https://www.vutbr.cz/lide/michaela-chovancova-160636