Ing.Antonín Kolbábek

Adresa  
Telefon +420 54114 3241
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/301
Funkce doktorand
Osobní stránka na webu fakulty http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=85452&lang=0