Ing. Miloslav Bělka

Adresa  
Telefon
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti  
Funkce doktorand