doc. Ing.Jaroslav Katolický Ph.D.

Adresa Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká Republika
Telefon +420 54114 3366
Mobil
Fax
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/306
Funkce zástupce vedoucího
Osobní stránka na webu fakulty http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=2325&lang=0