prof. Ing.Miroslav Jícha CSc.

Adresa Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká Republika
Telefon +420 54114 3271
Mobil
Fax +420 54114 336
Email
Sekce / oddělení 13302 Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Číslo místnosti A2/307a
Funkce vedoucí odboru
Osobní stránka na webu fakulty http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=573&lang=0