Novinky

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13   Následující   ››

Přednáška "Prodloužení doby provozu jaderné elektrárny Dukovany"

Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně pořádá mimořádnou přednášku na téma  "Prodloužení doby provozu jaderné elektrárny Dukovany", kterou povede  Ing. Robert Křivánek , který je pracovníkem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, Vídeň). 

 

Společnost UCHYTIL s.r.o. hledá do svých řad nového pracovníka

Společnost UCHYTIL s.r.o. hledá do svých řad nového pracovníka na pozici TECHNIK OBCHODNÍK/CE pro DIVIZI ENERGETIKA 

 

Společnost Honeywell hledá studenty ...

Společnost Honeywell hledá studenty magisterského / doktorského studijního programu do svého oddělení a laboratoře

 

Letní univerzita v jaderných elektrárnách

475x475_obr1.jpg Studentům technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku nabízí Skupina ČEZ možnost zúčastnit se dvoutýdenního odborného programu s názvem "Letní univerzita" v jaderných elektrárnách.  

 

Odborný seminář o peletování a briketování biomasy

Odbor energetického inženýrství pořádá Odborný seminář o peletování a briketování biomasy. Přednášejícími jsou  doc. Ing. Peter Križan, PhD. a Ing. Miloš Matúš, PhD., kteří jsou ze Strojnické fakulty, STU v Bratislavě. 

 

Odborná studentská debata o břidlicovém plynu

5. listopadu 2014 se uskuteční odborná studentská debata o břidlicovém plynu a budoucnosti evropské energetiky od 14:00 v sále Sál Břetislava Bakaly pořádané Kosciuszko Institute.  

 

Vyhlášen 17. ročník Ceny Wernera von Siemense

Společnost Siemens Česká republika vyhlašuje již 17. ročník Ceny Wernera von Siemense, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Tradiční soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a o nejlepšího vysokoškolského pedagoga vzniká za významné spolupráce a partnerství s Akademií věd ČR, s Českou konferencí rektorů, s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Univerzitou Karlovou.

 

Témata bak. prací na OTTP - Odbor termomechaniky a techniky prostředí - 2014/15

ttv31.jpg Nabídka předběžných témat bakalářských prací v akademickém roce 2014/15 Odbor termomechaniky a techniky prostředí, Energetický ústav pro studenty závěrečného ročníku v obecném bakalářském studiu. Předběžná zadání jsou rozdělena do jednotlivých tematických okruhů. Pokud vás nějaké téma zaujme neváhejte včas kontaktovat příslušného garanta. 

 

Témata bakalářských prácí na OEI pro ak. rok 2014 / 2015

Aktuální témata bakalářských prácí pro ak. rok 2014 / 2015 vedených na Odboru energetického inženýrství. Témata bakalářských prací budou průběžně aktualizována a doplňována. V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat . 

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO PEDAGOGA DLE HODNOCENÍ STUDENTŮ VUT V BRNĚ

998.jpg Na konci minulého akademického roku vyhlásil rektor VUT v Brně za podpory Akademického senátu soutěž o nejlepšího pedagoga dle hodnocení studentů na VUT v Brně.  .

 

Společnost TH, s.r.o. hledá pracovníka

Strojírenská firma TH, s.r.o., se sídlem v Ratíškovicích a pobočkou v Brně, zaměřená na produkci průmyslových kotlů a tlakových nádob, hledá  pracovníka pro návrhy a vývoj kotlů a tlakových nádob . 

 

Laboratorní práce v energetice

Jedná se o nový nepovinně volitelný předmět, který je určený studentům 4. a 5. ročníku studujících obor Energetické inženýrství a bude naplňován díky spolupráci tří technických univerzit (VUT v Brně, ČVUT a VŠB-TU). Cílem předmětu je seznámit studenty se základními měřeními v energetice. K tomu bude využito laboratoří a přístrojového vybavení všech výše zmíněných univerzit. 

 

Témata bakalářských prací odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana na 2014/15

přehrada Na této stránce jsou publikována aktuálně nabízená témata bakalářských prací na Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana. Tato témata jsou primárně určena pro studenty Oboru obecného typu (B-STI Strojní  inženýrství) prezenční formy studia. Pokud o nějaké téma bude mít zájem student profesních oborů, musí se dohodnout s garantem jeho studijního programu zda je toto zadání v slouladu s daným studijním programem.

 

Seminář: Lokální distribuční soustavy - provozování, rozvoj, modernizace

Česká technologická platforma Smart Grid, organizace, která se zabývá tvorbou konceptuálních řešení pro rozvoj a modernizaci distribučních soustav připravila cyklus odborných semínářů a dovoluje se Vás pozvat na seminář "Lokální distribuční soustavy - provozování, rozvoj, modernizace", který se koná dne 10. 9. 2014.

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13   Následující   ››

Nahoru