Novinky

‹‹   Předchozí   7 8 9 10 11 12 13   Následující   ››

Aktuálně nabízená témata bakalářksých prací na Odboru energetického inženýrství

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2013/2014 budou průběžně aktualizována a doplňována. V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat .

 

Aktuálně nabízená témata bakalářských prací odborem fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Na této stránce jsou publikovány aktuálně nabízená témata bakalářských prací na Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana. Pokud budete mít zájem přihlásit se na některé z těchto témat, pak je důležité kontaktovat vedoucího bakalářské práce a domluvit se s ním na dalším postupu.  Budete-li mít zájem zpracovat nějaké vlastní téma, které spadá do našeho oboru, pak neváhejte kontaktovat některé z akademických pracovníků, můžete se s nimi domluvit a budete mít téma bakalářské práce "šité na míru".

 

Nabídky zaměstnání

 

Pokyn děkana č. 5/2013 k Státním závěrečným zkouškám

100.jpg

 

NOVÁ ADRESA ORDINACE ZÁVODNÍ LÉKAŘKY

 

Pozvánka na představení OEI

informativní představení Odboru energetického inženýrství studentům 3. ročníků

 

Parkovací dům Kolejní - informace pro zaměstnance a studenty

Parkovací dům Kolejní - informace pro zaměstnance a studenty_V1 kn

 

INFORMACE 2013 VVČ 2 -

 

Soutěž pro studenty "ČEEP Student - STUDENSKÁ CENA ENVIROS 2012"

971.jpg

 

Exkurze nejen na vodní elektrárny v roce 2013

Jednalo by se o čtyřdenní exkurzi, konanou před začátkem školy v měsíci září. Nejednalo by se pouze o exkurze vodních děl (vodní elektrárny, přečerpávací elektrárny), ale byly by zahrnuty i čistírny odpadních vod, úpravny vod, elektrárny či teplárny.  V minulých létech bývalo na našem odboru dobrým zvykem organizovat každý rok několikadenní exkurzi nejen po vodních elektrárnách. Exkurze je výborná příležitost pro utužení kolektivu, jak studentského, tak pedagogického. Současně budete mít možnost na vlastní oči vidět zařízení, o kterých se učíte a se kterými se setkáváte jen na papíře.

 

Pokyn děkana č. 2/2013

24.jpg Detaily a organizační zajištění přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 

 

XXXII. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY

Konferencia bude súbežne prebiehať paralelne v dvoch prednáškových miestnostiach.  Konferencia je zameraná na termodynamiku, mechaniku tekutín, jadrovú energetiku, energetiku všeobecne, životné prostredie a témy príbuzných odborov.

 

Exkurzi na veletrh Moderní vytápění 2013

ttv22.jpg

 
‹‹   Předchozí   7 8 9 10 11 12 13   Následující   ››

Nahoru