Novinky

‹‹   Předchozí   8 9 10 11 12 13

Pokyn děkana č. 2/2013

24.jpg Detaily a organizační zajištění přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 

 

XXXII. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY

Konferencia bude súbežne prebiehať paralelne v dvoch prednáškových miestnostiach.  Konferencia je zameraná na termodynamiku, mechaniku tekutín, jadrovú energetiku, energetiku všeobecne, životné prostredie a témy príbuzných odborov.

 

Exkurzi na veletrh Moderní vytápění 2013

ttv22.jpg

 

SMĚRNICE REKTORA Č. 5/2012

 

Kurzy celoživotního vzdělávání - udržitelná energetika 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

21. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2012

 

Mezinárodní konference MENDEL 2012: Soft Computing

 

Beseda s Danou Drábovou

Besedu na téma ČLOVĚK A ENERGIE s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. DANOU DRÁBOVOU, Ph.D.

 

Konference HYDROTURBO 2010

přehrada 21-23 září 2010 proběhne na Slovensku 20. mezinárodní konference o využití vodní energie  Hydroturbo 2010. Na konferenci se scházejí odborníci z oblasti konstrukce, provozu a teorie vodních strojů. Podrobnosti můžete nají na následujících webových stránkách.

 

Workshop "Potřebujeme se?"

Na Energetické ústavu je připravována pracovní schůzka s názvem  "Potřebujeme se?" . Jedná se o pracovní schůzku tří skupin, které se vzájemně ovlivňují a spolupracují. Jde o skupinu akademických pracovníků, skupinu studentů skupinu zastupující firmy a podniky. Cílem této pracovní schůzky je hledání možností vzájemné spolupráce, která by byla přínosem pro všechny uvedené skupiny.

 

Exkurze Voda a energie 2011

1340063_22472253.jpg Ve dnech 13.9.2010-16.9.2011 proběhne exkurse nejen na vodní elektrárny na severu České republiky. Tato exkurse je určena pro studenty studující obor Fluidní inženýrství. Budou-li ještě volná místa, pak se mohou přihlásit i ostatní studenti Fakulty strojního inženýrství. 

 
‹‹   Předchozí   8 9 10 11 12 13

Nahoru