Novinky

‹‹   Předchozí   8 9 10 11 12 13

Soutěž pro studenty "ČEEP Student - STUDENSKÁ CENA ENVIROS 2012"

971.jpg

 

Exkurze nejen na vodní elektrárny v roce 2013

Jednalo by se o čtyřdenní exkurzi, konanou před začátkem školy v měsíci září. Nejednalo by se pouze o exkurze vodních děl (vodní elektrárny, přečerpávací elektrárny), ale byly by zahrnuty i čistírny odpadních vod, úpravny vod, elektrárny či teplárny.  V minulých létech bývalo na našem odboru dobrým zvykem organizovat každý rok několikadenní exkurzi nejen po vodních elektrárnách. Exkurze je výborná příležitost pro utužení kolektivu, jak studentského, tak pedagogického. Současně budete mít možnost na vlastní oči vidět zařízení, o kterých se učíte a se kterými se setkáváte jen na papíře.

 

Pokyn děkana č. 2/2013

24.jpg Detaily a organizační zajištění přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 

 

XXXII. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY

Konferencia bude súbežne prebiehať paralelne v dvoch prednáškových miestnostiach.  Konferencia je zameraná na termodynamiku, mechaniku tekutín, jadrovú energetiku, energetiku všeobecne, životné prostredie a témy príbuzných odborov.

 

Exkurzi na veletrh Moderní vytápění 2013

ttv22.jpg

 

SMĚRNICE REKTORA Č. 5/2012

 

Kurzy celoživotního vzdělávání - udržitelná energetika 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

21. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2012

 

Mezinárodní konference MENDEL 2012: Soft Computing

 

Beseda s Danou Drábovou

Besedu na téma ČLOVĚK A ENERGIE s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. DANOU DRÁBOVOU, Ph.D.

 

Konference HYDROTURBO 2010

přehrada 21-23 září 2010 proběhne na Slovensku 20. mezinárodní konference o využití vodní energie  Hydroturbo 2010. Na konferenci se scházejí odborníci z oblasti konstrukce, provozu a teorie vodních strojů. Podrobnosti můžete nají na následujících webových stránkách.

 

Workshop "Potřebujeme se?"

Na Energetické ústavu je připravována pracovní schůzka s názvem  "Potřebujeme se?" . Jedná se o pracovní schůzku tří skupin, které se vzájemně ovlivňují a spolupracují. Jde o skupinu akademických pracovníků, skupinu studentů skupinu zastupující firmy a podniky. Cílem této pracovní schůzky je hledání možností vzájemné spolupráce, která by byla přínosem pro všechny uvedené skupiny.

 

Exkurze Voda a energie 2011

1340063_22472253.jpg Ve dnech 13.9.2010-16.9.2011 proběhne exkurse nejen na vodní elektrárny na severu České republiky. Tato exkurse je určena pro studenty studující obor Fluidní inženýrství. Budou-li ještě volná místa, pak se mohou přihlásit i ostatní studenti Fakulty strojního inženýrství. 

 
‹‹   Předchozí   8 9 10 11 12 13

Nahoru