Aktuality a Ze života odboru

                    Aktuální informace, události a akce jsou vyznačeny v menu vpravo

                                 a naleznete je také na profilu odboru.

                        Nabídku práce a stáže firem naleznete v záložce Práce a stáže

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10

ČEEP 2013 - soutěž studentských prací

Soutěž je každoročně vypisována v rámci tradiční celostátní soutěže s vysokou odbornou a společenskou prestiží ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT / STAVBA / INOVACE a jež se koná pod záštitou rektorů pěti českých technických univerzit, mimo jiné i pana rektora VUT v Brně. Více viz následující dokumenty. 

 

Přehled simulačních programů MSC Software

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Přehled simulačních programů MSC Software" konanou 4. 3. 2014 od 17 hodin v učebně A3 / 515. Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

 

Svět energie - Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku „Svět energie“ spojenou s besedou s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D. konané 27. února 2014od 10 hodin v prostorách Fakulty strojního inženýrství – budova A5 – přednášková místnost P1. Podrobné informace jsou v přiloženém letáku. 

 

Konference ERIN 2014

Energetický ústav a Ústav strojírenské technologie Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství si Vás dovolují pozvat na  8. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ERIN – Education, Research, Innovation 2014, která se bude konat 23. - 25. 4. 2014  pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a ředitelů pořádajících ústavů.

 

Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra

Dovolujeme si Vás pozvat na  seminář  "Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra", kde bude hlavním hostem Ing. Jaroslav Jakub (ředitel elektrárny Dukovany, ČEZ, a.s.) pořádaný dne 2. 12. 2013. Bližšší podrobnosti viz příloha .    

 

Aktuálně nabízená témata bakalářksých prací na Odboru energetického inženýrství

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2013/2014 budou průběžně aktualizována a doplňována. V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat .

 

Exkurse - odborná praxe pro 5. ročník (2013)

Pro studenty 5. ročníku MS „Energetické inženýrství“ ve dnech 30. 9. - 3. 10. 2013 

 

Dva ústavy VUT součástí dohody o spolupráci na jaderném vzdělávání mezi ČR a Francií

 Ústav elektroenergetiky FEKT a Energetický ústav FSI. jsou zapojeny v české síti jaderného vzdělávání CENEN a spolupracují společně na rozvoji jaderného vzdělávání na VUT v Brně. Podpis memoranda otevírá možnosti účastnit se jaderných kurzů, exkurzí a stáží na francouzských vysokých školách, výzkumných ústavech a elektrárnách tedy i studentům brněnské techniky.

 

Kurzy celoživotního vzdělávání - udržitelná energetika 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

Beseda s Danou Drábovou

Besedu na téma ČLOVĚK A ENERGIE s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. DANOU DRÁBOVOU, Ph.D.

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10

Nahoru