Aktuality a Ze života odboru

                    Aktuální informace, události a akce jsou vyznačeny v menu vpravo

                                 a naleznete je také na profilu odboru.

                        Nabídku práce a stáže firem naleznete v záložce Práce a stáže

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Následující   ››

ABB University Award 2015

Společnost ABB ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací IAESTE vyhlašuje IV. ročník ABB University Award - soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci ve školním roce 2014/2015. 

 

Přednáška "Tepelné turbíny" - Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Tepelné turbíny", kterou povede Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.  (Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně). 

 

Analýza teplárenských kogeneračních jednotek

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Analýza teplárenských kogeneračních jednotek", kterou povede prof. Ing. František Hrdlička, CSc.  (Fakulta strojní, ČVUT v Praze). 

 

ČEEP Student 2014 - soutěž studentských prací

Soutěž je každoročně vypisována v rámci tradiční celostátní soutěže s vysokou odbornou a společenskou prestiží ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT / STAVBA / INOVACE a jež se koná pod záštitou rektorů pěti českých technických univerzit, mimo jiné i pana rektora VUT v Brně. 

 

Přednáška "Absorpční oběhy" - doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Absorpční oběhy", kterou povede doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně )  

 

Svět energie - Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku „Svět energie“ spojenou s besedou s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D. konanou ve středu 15. dubna 2015 od 10:00 hodin v prostorách F akulty elektrotechniky a komunikačních technologií, v Aule prof. Braunera. 

 

Nabídka témat bakalářské a diplomové práce společnosti Honeywell

Společnost Honeywell oddělení ACS, ECC, HCAC, Cooling skupina nabízí na akademický rok 2015 / 2016 téma bakalářské práce "Vyhodnocení přesnosti měření laboratoře tepelných čerpadel při měření COP zařízení" a téma diplomové práce "Vyhodnocení nutných změn v konstrukci Laboratoře tepelných čerpadel za účelem shody s plyny charakterizovanými jako F+".

 

Letní škola Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studii Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity, společností 50Hertz Transmission GmbH a  společností ČEZ, a.s. pořádají čtvrtý ročník letní školy energetické bezpečnosti s názvem "The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment". Letní škola se bude věnovat aktuálním otázkám mezinárodních vztahů a energetické politiky ve vztahu k Evropské unii a proběhne ve dnech 2. - 9. srpna 2015 v Univerzitním centru MU v Telči. 

 

Nabídka témat doktorského studia na OEI

Pro akademický rok 2015 / 2016 jsou vypsána témata disertačních prací na Odboru energetického inženýrství v programu Stroje a zařízení pro obor Konstrukční a procesní inženýrství se specializací Energetické inženýrství.

 

Výzkum kombinovaného spalování fosilních a alternativních paliv, plazmová technologie v energetice

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku " Výzkum kombinovaného spalování fosilních a alternativních paliv, plazmová technologie v energetice ", kterou povede prof. Ing. Pavel Kolat, Ph.D.  (Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava )  

 

Letní stáže ve společnosti Veolia a její nabídka DP a Bc. prací na ak. 2015/2016

Společnost Veolia Česká republika a.s. nabízí studentům letní stáže v roce 2015 a téma diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2015 / 2016.  

 

Termické využívání odpadů a vedlejších produktů

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Termické využívání odpadů a vedlejších produktů", kterou povede prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. (Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava ) 

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Následující   ››

Nahoru