Aktuality a Ze života odboru

                    Aktuální informace, události a akce jsou vyznačeny v menu vpravo

                                 a naleznete je také na profilu odboru.

                        Nabídku práce a stáže firem naleznete v záložce Práce a stáže

‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››

Nový volitelný předmět: Laboratorní práce v energetice

Jedná se o nový nepovinně volitelný předmět, který je určený studentům 4. a 5. ročníku studujících obor Energetické inženýrství a bude naplňován díky spolupráci tří technických univerzit (VUT v Brně, ČVUT a VŠB-TU). Cílem předmětu je seznámit studenty se základními měřeními v energetice. K tomu bude využito laboratoří a přístrojového vybavení všech výše zmíněných univerzit.

 

Seminář: Lokální distribuční soustavy - provozování, rozvoj, modernizace

Česká technologická platforma Smart Grid, organizace, která se zabývá tvorbou konceptuálních řešení pro rozvoj a modernizaci distribučních soustav připravila cyklus odborných semínářů a dovoluje se Vás pozvat na seminář "Lokální distribuční soustavy - provozování, rozvoj, modernizace", který se koná dne 10. 9. 2014.

 

Témata diplomových prácí pro ak. rok 2014 / 2015

Odbor Energetického inženýrství dlouhodobě usiluje o řešení maximálního počtu diplomových prací ve spolupráci s průmyslovými partnery. Většinové množství témat prací zajišťuje po dohodě s firmami OEI, ale vzhledem k vysokému počtu studentů v aktuálním 4. a 5. ročníku je žádoucí, aby se do oslovení potenciálních zadavatelů témat diplomových prací zapojili i studenti samotní.

 

Úspěch na soutěži ABB University Award 2014

Martin Hovorka uspěl se svou bakalářskou prací "Materiály pro reaktory IV. generace" na soutěži ABB University Award 2014, kde se v kategorii Energetika umístil na třetím místě. 

 

Státní závěrečné zkoušky 2014

Pokyny pro studenty, kteří budou vykonávat SZZ na Odboru energetického inženýrství a jednotlivé zkušební komise.

 

Pokyny k ukončení studia v ak. roce 2013 / 2014

Činnosti studentů a náležitosti vyžadované před státní zkouškou (resp. po ní) upravuje Pokyn děkana č. 6/2014 . Důležité činnosti týkající se studentů, kteří budou vykonávat SZZ na Odboru energetiského inženýrství. 

 

Témata diplomových prací vypsaných společností Doosan Škoda Power, s.r.o.

Témata diplomových prací pro ak. rok 2014/2015  vypsané společností Doosan Škoda Power s.r.o.

 

Udržitelná energetika 2014

Jako každý rok i letos jsou vypsané velice žádané a oblíbené kurzy Udržitelná energetika 2014 na Odboru energetického inženýrství v rámci Celoživotního vzdělávání.

 

ČEEP 2013 - soutěž studentských prací

Soutěž je každoročně vypisována v rámci tradiční celostátní soutěže s vysokou odbornou a společenskou prestiží ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT / STAVBA / INOVACE a jež se koná pod záštitou rektorů pěti českých technických univerzit, mimo jiné i pana rektora VUT v Brně. Více viz následující dokumenty. 

 

Přehled simulačních programů MSC Software

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Přehled simulačních programů MSC Software" konanou 4. 3. 2014 od 17 hodin v učebně A3 / 515. Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

 

Svět energie - Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku „Svět energie“ spojenou s besedou s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D. konané 27. února 2014od 10 hodin v prostorách Fakulty strojního inženýrství – budova A5 – přednášková místnost P1. Podrobné informace jsou v přiloženém letáku. 

 

Konference ERIN 2014

Energetický ústav a Ústav strojírenské technologie Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství si Vás dovolují pozvat na  8. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ERIN – Education, Research, Innovation 2014, která se bude konat 23. - 25. 4. 2014  pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a ředitelů pořádajících ústavů.

 
‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››

Nahoru