Aktuality a Ze života odboru

                    Aktuální informace, události a akce jsou vyznačeny v menu vpravo

                                 a naleznete je také na profilu odboru.

                        Nabídku práce a stáže firem naleznete v záložce Práce a stáže

‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9

Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra

Dovolujeme si Vás pozvat na  seminář  "Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra", kde bude hlavním hostem Ing. Jaroslav Jakub (ředitel elektrárny Dukovany, ČEZ, a.s.) pořádaný dne 2. 12. 2013. Bližšší podrobnosti viz příloha .    

 

Aktuálně nabízená témata bakalářksých prací na Odboru energetického inženýrství

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2013/2014 budou průběžně aktualizována a doplňována. V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat .

 

Exkurse - odborná praxe pro 5. ročník (2013)

Pro studenty 5. ročníku MS „Energetické inženýrství“ ve dnech 30. 9. - 3. 10. 2013 

 

Dva ústavy VUT součástí dohody o spolupráci na jaderném vzdělávání mezi ČR a Francií

 Ústav elektroenergetiky FEKT a Energetický ústav FSI. jsou zapojeny v české síti jaderného vzdělávání CENEN a spolupracují společně na rozvoji jaderného vzdělávání na VUT v Brně. Podpis memoranda otevírá možnosti účastnit se jaderných kurzů, exkurzí a stáží na francouzských vysokých školách, výzkumných ústavech a elektrárnách tedy i studentům brněnské techniky.

 

Kurzy celoživotního vzdělávání - udržitelná energetika 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

Beseda s Danou Drábovou

Besedu na téma ČLOVĚK A ENERGIE s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. DANOU DRÁBOVOU, Ph.D.

 
‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9

Nahoru