NOVÁ ADRESA ORDINACE ZÁVODNÍ LÉKAŘKY

NOVÁ ADRESA ORDINACE ZÁVODNÍ LÉKAŘKY

Od 2. dubna 2013 se ordinace závodní lékařky MUDr. Hajnové stěhuje z ulice Smetanova na Údolní 33.

Ordinační hodiny zůstávají beze změny, stejně jako telefonické spojení: 541 243 354. 

Vzhledem ke stěhování ordinace budou pracovnělékařské prohlídky prováděny až po 8. dubnu 2013. 

Nahoru