ABB University Award 2016

Společnost ABB ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací IAESTE vyhlašuje V. ročník ABB University Award - soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci ve školním roce 2015/2016. 

Cílem soutěže je:

 • Inspirovat studenty k řešení konkrétních technických projektů a převádět je do praxe a rozvíjení jak tvůrčích schopností, tak i prezentačních dovedností.
 • Umožňovat talentovaným vysokoškolákům další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i v zahraničí.
 • Umožnit talentům navázání kontaktu s pracovníky personálního oddělení ABB.

         

Přihlášku do soutěže je potřeba odeslat nejpozději do 30.4 2016.

              

Porota vybere na základě anotace nejvýše 20 finálových projektů. Ty postoupí do závěrečného kola, které proběhne 22. června 2016 v budově Akademie věd České republiky v Praze.

                 

Anotace musí obsahovat:

 • Cíl projektu
 • Popis realizace
 • Přínos projektu
 • Roli autora na projektu (s kým na projektu spolupracoval, co řešil sám, atd.)

       

Podmínky pro účastníky soutěže:

V době národního finále musí být účastníci soutěže řádnými vysokoškolskými studenty v České republice. Více informací naleznete na stránkách ABB.

Soutěžní projekt jednotlivec přihlašuje do jedné z následujících doporučených oblastí:

 • Energetika
 • Pohony
 • Robotika
 • Automatizace výroby
 • Efektivní využití energie
 • Popř. jiné technické oblasti

       

Odměny v soutěži:

Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích soutěže získají hodnotné ceny (tablety) a společně s těmi, kteří se umístí na druhém a třetím místě, absolvují exkurzi do vývojových a výrobních závodů ABB v zahraničí a ČR.

           

Odkaz na soutěž:

http://new.abb.com/cz/media/eventy-a-akce/abb-university-awardNahoru