Aktuality a Ze života odboru

                    Aktuální informace, události a akce jsou vyznačeny v menu vpravo

                                 a naleznete je také na profilu odboru.

                        Nabídku práce a stáže firem naleznete v záložce Práce a stáže

1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››

Státní závěrečné zkoušky 2019

Pokyny pro studenty, kteří budou vykonávat SZZ na Odboru energetického inženýrství.  

 

Cena Wernera von Siemense 2019

Šance získat prestižní ocenění je opět zde. Zúčastněte se 22. ročníku soutěže o nejlepší diplomové a disertační práce.  

 

Den otevřených dveří pro studenty 1. ročníku

Zveme studenty 1. ročníku se zájmem o energetiku a bakalářský studijní obor Energetika, procesy a životní prostředí (B-EPP)  na setkání s pracovníky Odboru energetického inženýrství. Na setkání proběhne podrobnější seznámení se zaměřením studijního oboru, rozhovor o průběhu studia a možnostech uplatnění.

 

Konference ERIN 2019

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně byl úspěšným pořadatelem 13 . ročníku mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ERIN – Education, Research, Innovation 2019, která se konala 9. - 11. 4. 2019 pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a ředitele Energetického ústavu. 

 

Nabídka témat doktorského studia na OEI pro ak.r. 2019/2020

Pro akademický rok 2019 / 2020 nabízíme témata disertačních prací na Odboru energetického inženýrství v programu Stroje a zařízení pro obor Konstrukční a procesní inženýrství se specializací Energetické inženýrství.  Pokud by vás nějaké téma zaujalo, neváhejte kontaktovat školitele pro bližší informace. Máte-li o doktorské studium zájem a nenašli jste mezi nabízenými tématy žádné, které by vás oslovilo, je možné se domluvit se školiteli na nových tématech. 

 

Přednáška "Dukovany dnes a zítra" ředitele Jaderné elektrárny Dukovany

kdejinde.jpg Dovolujeme si Vás pozvan na přednášku "Dukovany dnes a zítra" vedenou Ing. Milošem Štěpanovským (ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany, společnosti ČEZ, a.s.)

 

Přednášky o Elektrické síti, Smart Metering, Smart Grids společnosti E.On.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky o Elektrické síti, Smart Metering, Smart Grids vedené pracovníky společnosti E.On.

 

Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2019

kdejinde.jpg Studentům technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku nabízí Skupina ČEZ možnost zúčastnit se dvoutýdenního odborného programu s názvem "Letní univerzita" v jaderných elektrárnách. 

 

Teplárny Brno zvou na Den otevřených dveří

Teplárny Brno, a.s. zvou na Den otevřených dveří v Provozech Červený mlýn a Špitálka ve dnech 29. a 30. 3. 2019.

 

Nabídka témat diplomových prací společnosti VEOLIA na ak.r. 2019/2020

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. nabízí studentům témata diplomových prací na akademický rok 2019/2020.

 

Pozvánka k setkání s pracovníky ODBORU ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Zveme studenty se zájmem o energetiku a studijní obor Energetické inženýrství na setkání s pracovníky Odboru energetického inženýrství. Na setkání proběhne podrobnější seznámení se zaměřením studijního oboru, rozhovor o průběhu studia a možnostech uplatnění. Na závěr proběhne exkurze do laboratoří a ukázkou aktuálního výzkumu. 

 

Přednáška "Svět (a) energie - energetická mytologie" - Ing. Dana Drábová, Ph.D.

kdejinde.jpg Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku „Svět (a) energie - energetická mytologie“ spojenou s besedou s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D.   

 
1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››

Nahoru