Cena Nadace ČEZ 2016

cez.jpg V letošním roce je vyhlášen již 17. ročník  o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci a soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ „Svět energie“.

Vyhlašuje se v těchto oborech:

 1. Klasická energetika a tepelně energetická zařízení
 2. Jaderná energetika a souvislosti
 3. Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony
 4. Elektrotechnologie a měření
 5. Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky
 6. Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí

         

Pořadatelé soutěže jsou:

 • Nadace ČEZ
 • ČEZ, a. s.
 • Asociace pro mládež, vědu a techniku                                 
 • AMAVET, o. s. 
 • Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha     

          

 Účastníci mohou být:

 • Řádně zapsaní studenti vysokých škol v ČR.

          

Organizace soutěže:

Předkolo: Na fakultách vysokých škol ČR proběhnou studentské vědecké konference, nebo odborné katedry výše uvedených oborů na svých seminářích vyberou a přihlásí nejlepší práce z každého oboru. Témata mohou být vlastní, vybraná katedrami, nebo vybraná z témat zveřejněných na http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/studentske-prace.html

Finále: Proběhne 28. června 2016 v Praze, v budově ČEZ, a. s., Duhová 1, Praha 4, formou jednodenní konference, na níž bude každý účastník obhajovat své výsledky formou plakátové prezentace. Výběr nejlepších soutěžních prací provede na místě odborná komise složená z vysokoškolských učitelů a dalších odborníků z praxe. Na závěr bude vyhlášeno výsledné pořadí v jednotlivých oborech. Všichni finalisté budou po soutěži pozváni k setkání se zástupci personální sekce ČEZ.

Z anotací finálových prací bude sestaven sborník.

        

Hodnocení přihlášených prací:

Pořadatelé soutěže sestaví odbornou porotu, která posoudí všestranně kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autora práce prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Porota hodnotí na základě rozhovorů s autory prací při konferenci.

        

Ocenění: 

Všichni finalisté obdrží věcné ceny.

První tři z každého z šesti oborů budou oceněni finanční odměnou 15 000, 10 000 a 5 000 Kč. Porota má právo některou cenu neudělit, nebo udělit zvláštní cenu.

         

Informace a přihlášky:

Bližší informace podá Doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc.,

FEL ČVUT, tel. 224 352 334, 723 983 857, rosenkra@feld_cvut_cz.

Písemnou přihlášku pošlou příslušné odborné katedry na tutéž adresu do 31. 5. 2016.

Finalisté pak do 15. 6. 2016 pošlou anotaci práce (max. 500 slov), článek v rozsahu min. 3 str. A4 do sborníku a životopis.

Další informace můžete nalézt na adrese http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/souteze.htmlNahoru