Dva ústavy VUT součástí dohody o spolupráci na jaderném vzdělávání mezi ČR a Francií

 Ústav elektroenergetiky FEKT a Energetický ústav FSI. jsou zapojeny v české síti jaderného vzdělávání CENEN a spolupracují společně na rozvoji jaderného vzdělávání na VUT v Brně. Podpis memoranda otevírá možnosti účastnit se jaderných kurzů, exkurzí a stáží na francouzských vysokých školách, výzkumných ústavech a elektrárnách tedy i studentům brněnské techniky.

Ve středu 9.5.2012 podepsali za účasti francouzského velvyslance pana Pierra Lévyho a náměstků ministerstva školství prof. Wilhelma a průmyslu a obchodu Ing. Pazdery na půdě francouzské ambasády v Praze zástupci vzdělávacích institucí CENEN (Czech Nuclear Education Network) a I2EN (International Institute of Nuclear Energy Paris) memorandum o spolupráci v oblasti jaderného vzdělávání. K účasti na souvisejících jednáních i slavnostní podpisové akci byli pozváni také zástupci Vysokého učení technického v Brně, konkrétně Ústavu elektroenergetiky FEKT a Energetického ústavu FSI. Oba tyto ústavy jsou zapojeny v české síti jaderného vzdělávání CENEN a spolupracují společně na rozvoji jaderného vzdělávání na VUT v Brně. Podpis memoranda otevírá možnosti účastnit se jaderných kurzů, exkurzí a stáží na francouzských vysokých školách, výzkumných ústavech a elektrárnách tedy i studentům brněnské techniky.

Nahoru