Exkurse - odborná praxe pro 5. ročník (2013)

Pro studenty 5. ročníku MS „Energetické inženýrství“ ve dnech 30. 9. - 3. 10. 2013 

Program:        

30.9.    - 7:30 odjezd z Brna, Technická 2

            - Plzeň – exkurze ŠKODA POWER

            - ubytování  ROZVADOV

1.10.    - odjezd ROZVADOV

            - návštěva energetické centrály v SRN

            - přejezd do ZELL AM SEE

            - ubytování ZELL AM SEE

2.10.    - exkurze vodních děl KAPRUN

            - ubytování v ZELL AM SEE

3.10.    - Prohlídka regionu a návrat do Brna

                         

EU FSI VUT v Brně studentům hradí:

                 - ubytování  s polopenzí   

                 - dopravu autobusem včetně všech tranzitních poplatků

                 - vstupné na organizované akce

                 - ostatní náklady (další jídlo) si student hradí sám 

Studenti musí mít platný cestovní doklad (postačuje občanský průkaz)

 Podmínky účasti:

- Řádně zapsaní studenti do 2.ročníku II.stupně MS obor „Energetické inženýrství“ v ak. roce 2013/2014.

- Závazné od 23.9. 2013 do naplnění kapacity na přihlašovacím formuláři na sekretariátě OEI (vyplnění všech požadovaných údajů).

- Počet účastníků je omezen.

Nahoru