Exkurze – odborná praxe (2016)

OEI pořádá pro studenty 5. ročníku MS „Energetické inženýrství“ exkurzi (odbornou praxi) ve dnech 20. 9. – 22. 9. 2016

Program:           

     úterý 20. 9.  - 7:00 odjezd z Brna, Technická 12 (FEKT)

                          - Plzeň – exkurze DOOSAN ŠKODA POWER

                          - ubytování

     středa 21. 9.  - odjezd

                            - exkurze teplárna na biomasu s ORC Žatec

                            - exkurze elektrárna Tušimice

                            - ubytování

     čtvrtek 22. 9.  - exkurze Teplárna a MVE Kolín

                             - návrat do Brna

         

EU FSI VUT v Brně studentům hradí:

  • ubytování
  • dopravu autobusem včetně
  • vstupné na organizované akce
  • ostatní náklady (další jídlo) si student hradí sám.
  • studenti musí mít platný doklad totožnosti.

            

Podmínky účasti:

  • Řádně zapsaní studenti do 2. ročníku II. stupně MS obor „Energetické inženýrství“ v ak. roce 2016/2017.
  • Závazné přihlášení do 18. 9. 2016 (12:00) do naplnění kapacity na přihlašovacím formuláři na sekretariátě OEI (vyplnění všech požadovaných údajů).

           

         sledujte web odboru OEI, kde se budou objevovat případné další informace

               Nahoru