Exkurze pro studenty 4. ročníku OEI do Švédska

S partnerskou Malardalen University ve Vasteras (Švédsko) jsme se dohodli, že společně zrealizujeme týdenní program exkurzí po energetických centrálách ve Švédsku doplněný omezeným počtem informativních přednášek na Univerzitě ve Vasteras. Celý program bude připraven na míru pro skupinku cca 10 studentů  OEI - 4. ročník. 

Akce je plánována v termínu 24.-30.5.2015.

Účastníkům bude bezplatně zajištěna letenka, doprava, ubytování, účast na exkurzích, zajištěný vzdělávací program. Ze stravy zajistíme snídaně. Zbytek stravy bude náklad účastníků (náklady jsou cca 2x cena v ČR).

Ve Vasteras máme několik našich studentů na ERASMU, kteří pomáhají zajistit akci na Švédské straně. Celý vzdělávací program proběhne v angličtině. Město i univerzita jsou velmi příjemné.

Zájemci o tuto akci ať se hlásí do 20.3.2015  na sekretariátu OEI. Počet míst na akci je omezen vzhledem k finanční náročnosti akce.

                    

               Nahoru