Konference ERIN 2014

Energetický ústav a Ústav strojírenské technologie Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství si Vás dovolují pozvat na 8. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ERIN – Education, Research, Innovation 2014, která se bude konat 23. - 25. 4. 2014 pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a ředitelů pořádajících ústavů. Bližšší podrobnosti o konferenci jsou na stránkách http://erin-conference.cz/   

Nahoru