Kurzy - Udržitelná energetika

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 

KURZY VYPSANÉ V ROCE 2016          (aktualizováno 5. 6. 2016)

 • 13.5.2016 -  Vybrané kapitoly z termomechaniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.)

Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

 • 20.5.2016 -  Zdroje energie a technologie pro jejich využití (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D)

Primární a druhotné zdroje energií, fosilní paliva, trendy v těžbě a distribuci zemního plynu, CNG, LNG, technologie energetických centrál, užívané tepelné oběhy, využití obnovitelných zdrojů, alternativní zdroje energie, vývoj cen energií, trendy a výhledy v energetickém mixu.

 • 26.5.2016 - Dálkové chlazení, trigenerace, tepelná čerpadla (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D)

Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu. Centrály s aktivním dochlazováním spalin.

 • 27.5.2016 - Kotle a výměníky tepla  (Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Druhy paliv a jejich vlastnosti, základy spalování, popis, principy a hodnocení různých typů spalovacích zařízení; základní rozdělení výměníků tepla, nové trendy ve výměnících, parní část kotle.

 • 2.6.2016 - Ekonomika a legislativa v energetice (Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Vymezení základních pojmů, kritéria ekonomické efektivnosti, hodnocení investic, posuzování optimalizace projektu. Průřez základními zákony a navazujícími vyhláškami, změny v legislativě – Energetický zákon, Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o podporovaných zdrojích energie.

 • 3.6.2016 - Parní turbíny – konstrukce a provoz (doc. Jan Fiedler, Dr.)

Rozdělení tepelných strojů, vlastnosti, princip práce. Konstrukce turbín a zkušenosti z provozu, řešení poruch a havárií, typické příklady.

 • 8.6.2016 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.)

Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku,měření objemového a hmotnostního toku,měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření

 • 10.6.2016 - Teplárenství (doc. Jan Fiedler, Dr.)

Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbinami. Novinky v teplárenství, odpojování zákazníků, diverzifikace zdrojů a konkurence kombinované výroby.

 • 16.6.2016 - Energetické využití biomasy, Spalovny (Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Zdeněk Skála, CSc.)

Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, mechanická úprava biomasy, zplyňování biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

                   

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, budova A3, místnost 515.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení.

        

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1400 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě registrace minimálního počtu účastníků. 

 

REGISTRACE A PLATBA

 • V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou registraci a zaslat ji společně s objednávkou nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu na e-mail: oei@fme_vutbr_cz .
 • Nejpozději 7 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu. 

         

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na http://www.eu.fme.vutbr.cz/odbor-energetickeho-inzenyrstvi/kurzy .

Pro další informace pište na oei@fme_vutbr_cz,

nebo volejte  541 142 581 doc. Jiří Pospíšil, Ph.D., 541 142 574 doc. Jan Fiedler, Dr.

        Změny provedené 5. 6. 2016

 1. Byl zrušen kurz: 17.6.2016 - Malé kotle na zemní plyn (Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Otakar Štelcl)

Změny provedené 23. 5. 2016

 1. Byl zrušen kurz: 9.6.2016 - Ekologie energetických centrál  (doc. Zdeněk Skála, CSc.)
 2. V novém termínu byl zařazen kurz Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.). Nový termín je 8.6.2016

Změny provedené 9. 5. 2016

 1. Byl zrušen kurz: 2.6.2016 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky  (doc. Josef Štětina, Ph.D.)
 2. Došlo k přesunutí termínu konání kurzu: Ekonomika a legislativa v energetice (ing. Marek Baláš, Ph.D.), nový termín je 2.6.2016

                                             

Nahoru