Kurzy - Udržitelná energetika

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 

KURZY VYPSANÉ V ROCE 2016          (aktualizováno 23. 5. 2016)

 • 13.5.2016 -  Vybrané kapitoly z termomechaniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.)

Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

 • 20.5.2016 -  Zdroje energie a technologie pro jejich využití (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D)

Primární a druhotné zdroje energií, fosilní paliva, trendy v těžbě a distribuci zemního plynu, CNG, LNG, technologie energetických centrál, užívané tepelné oběhy, využití obnovitelných zdrojů, alternativní zdroje energie, vývoj cen energií, trendy a výhledy v energetickém mixu.

 • 26.5.2016 - Dálkové chlazení, trigenerace, tepelná čerpadla (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D)

Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu. Centrály s aktivním dochlazováním spalin.

 • 27.5.2016 - Kotle a výměníky tepla  (Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Druhy paliv a jejich vlastnosti, základy spalování, popis, principy a hodnocení různých typů spalovacích zařízení; základní rozdělení výměníků tepla, nové trendy ve výměnících, parní část kotle.

 • 2.6.2016 - Ekonomika a legislativa v energetice (Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku, měření objemového a hmotnostního toku, měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření.

 • 3.6.2016 - Parní turbíny – konstrukce a provoz (doc. Jan Fiedler, Dr.)

Rozdělení tepelných strojů, vlastnosti, princip práce. Konstrukce turbín a zkušenosti z provozu, řešení poruch a havárií, typické příklady.

 • 8.6.2016 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.)

Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku,měření objemového a hmotnostního toku,měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření

 • 10.6.2016 - Teplárenství (doc. Jan Fiedler, Dr.)

Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbinami. Novinky v teplárenství, odpojování zákazníků, diverzifikace zdrojů a konkurence kombinované výroby.

 • 16.6.2016 - Energetické využití biomasy, Spalovny (Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Zdeněk Skála, CSc.)

Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, mechanická úprava biomasy, zplyňování biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

 • 17.6.2016 - Malé kotle na zemní plyn (Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing Otakar Štelcl)

Legislativa, vlastnosti zemního plynu, základní principy malých spotřebičů na ZP, druhy kotlů. Součástí kurzu bude návštěva laboratoří, seznámení se základními částmi kotle, měření a identifikace běžných závad.

                    

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, budova A3, místnost 515.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení.

        

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1400 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě registrace minimálního počtu účastníků. 

 

REGISTRACE A PLATBA

 • V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou registraci a zaslat ji společně s objednávkou nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu na e-mail: oei@fme_vutbr_cz .
 • Nejpozději 7 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu. 

         

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na http://www.eu.fme.vutbr.cz/odbor-energetickeho-inzenyrstvi/kurzy .

Pro další informace pište na oei@fme_vutbr_cz,

nebo volejte  541 142 581 doc. Jiří Pospíšil, Ph.D., 541 142 574 doc. Jan Fiedler, Dr.

        Změny provedené 23. 5. 2016

 1. Byl zrušen kurz: 9.6.2016 - Ekologie energetických centrál  (doc. Zdeněk Skála, CSc.)
 2. V novém termínu byl zařazen kurz Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.). Nový termín je 8.6.2016

Změny provedené 9. 5. 2016

 1. Byl zrušen kurz: 2.6.2016 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky  (doc. Josef Štětina, Ph.D.)
 2. Došlo k přesunutí termínu konání kurzu: Ekonomika a legislativa v energetice (ing. Marek Baláš, Ph.D.), nový termín je 2.6.2016

                                             

Nahoru