Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2019

Studentům technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku nabízí Skupina ČEZ možnost zúčastnit se dvoutýdenního odborného programu s názvem "Letní univerzita" v jaderných elektrárnách.

         

Letní univerzita se představuje

Letní univerzita je odborná stáž pro studenty technických vysokých škol, kteří se zajímají o jadernou energetiku. Během dvou týdnů mají účastníci možnost se podrobně seznámit s fungováním Jaderné elektrárny Temelín nebo Dukovany. Na programu jsou přednášky zaměstnanců elektrárny i externích odborníků. Na teorii navazuje několik exkurzí do areálu elektrárny a prohlídka jednotlivých zařízení. Cílem stáže je tedy nejen umožnit praxi v provozu, ale také nabídnout možnost budoucí spolupráce nebo získání stipendia.

                

    

         

Podmínky přihlášení na Letní univerzitu

  • Studium technického oboru na vysoké škole
  • V době registrace musí být zájemce ve 2.-4. ročníku
  • Velký zájem o oblast jaderné energetiky
  • Zájemce se musí zaregistrovat on-line na Letní univerzitu v  JE Temelín nebo JE Dukovany

Pokud student splňuje dané podmínky, je po on-line registraci pozván na vstupní psychologické testy, které trvají 3-4 hodiny a probíhají ve vybrané elektrárně. Testy ověřují nejen technické a osobnostní předpoklady zájemců, ale zároveň jsou cestou, jak mezi zájemci vybrat 30-40 účastníků každé stáže.

Podrobnější informace naleznete na stránkách https://kdejinde.jobs.cz/clanky/letni-univerzita/

                          

        

                 &source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru