MEXIKO - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2016/2017

Mexické Ministerstvo zahraničních věcí zveřejňuje každoročně publikaci s nabídkou stipendií ke studijním pobytům v Mexiku, které jsou v rámci bilaterální spolupráce určeny rovněž pro občany České republiky. 

V roce 2017 může být uděleno až 5 stipendií pro studijní nebo v ýzkumné pobyty (na rok 2017) pro studenty MSP a DSP a postdoktorských studijních programů. Více informací naleznete v přiloženém soubrou.

              

                 &source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru