Možnosti studia jaderné energetiky v zahraničí

Pro akademický rok 2019 / 2020 je možnost studia v oblasti jaderné energetiky na KINGS university v J. Korei a Letní škola v Mezinárodním institutu pro jaderný výzkum v Dubně.

Další informace jsou v přiložených souborech

(1)  Introduction to KINGS University

(2)  KINGS Academic Calendar

anebo se můžete obrátit přímo na Ing. Kamila Števanku (xsteva01@stud_feec_vutbr_cz).

Nahoru