Nabídka témat bakalářské a diplomové práce společnosti Honeywell

Společnost Honeywell oddělení ACS, ECC, HCAC, Cooling skupina nabízí na akademický rok 2015 / 2016 téma bakalářské práce "Vyhodnocení přesnosti měření laboratoře tepelných čerpadel při měření COP zařízení" a téma diplomové práce "Vyhodnocení nutných změn v konstrukci Laboratoře tepelných čerpadel za účelem shody s plyny charakterizovanými jako F+".

Vyhodnocení přesnosti měření laboratoře tepelných čerpadel při měření COP zařízení

Rozsah: Bakalářská práce 

Oblast studia: Strojní inženýrství či Elektro inženýrství

Cíl:

  • Vyhodnotit toleranční pole pro topný faktor (COP), který je měřený v Laboratoři tepelných čerpadel. Laboratoř tepelných čerpadel je navržena k testování zařízení s chladícím okruhem v konfiguraci Vzduch/Voda, Voda/Voda a Solanka/Voda, a to dle standardu EN 14511 a EN 16147. Jedním z výstupu testování je faktor COP. Cílem Bakalářské práce je vyhodnotit toleranční pole faktoru COP pro každou z podmínek definovaných ve standartu EN 14511 a EN 16147. Navrch Honeywell očekává jednoduchý vyhodnocovací nástroj, který na základě vložených parametrů ukáže přesnost COP. Forma nástroje není stanovena a závisí na výběru autora.
  • Práce bude napsána v jazyce českém či anglickém, závěr práce musí být napsán v jazyce anglickém

Klíčová slova: Toleranční pole, toleranční řetězec, přesnost, změna přesnosti se změnou vnějších podmínek

              

Vyhodnocení nutných změn v konstrukci Laboratoře tepelných čerpadel za účelem shody s plyny charakterizovanými jako F+

Rozsah: Diplomová práce 

Oblast studia: Stavební inženýrství či Strojní inženýrství

Cíl:

  • Honeywell provozuje ve svém vývojovém centru v Brně Laboratoř tepelných čerpadel. Cílem Diplomové práce je připravit projekt přestavby laboratoře, tak aby byla připravena testovat zařízení plněná plyny, které jsou klasifikovány jako F+, výbušné. Projekt musí zahrnovat všechny náležitosti, aby Laboratoř tepelných čerpadel byla ve shodě se směrnicí EU „Atex 137 (92/99 EC)“, nařízením vlády České republiky „NV04062004“ a související normou „EU 60079-10-1“. Očekávaným výstupem je projekt zahrnující nutné zdroje, časový harmonogram a rozpočet.
  • Práce bude napsána v jazyce českém či anglickém

Klíčová slova: Projekt, rozpočet, konstrukce navržená pro uchovávání výbušných plynů, místnost konstruovaná ve shodě s nařízeními a směrnicemi

         


              

V případě zájmu kontaktujte:

Honeywell:

  • ACS, ECC, HCAC, Cooling skupina
  • Antonín Hemmer (E844568)
  • (+420) 730 587 022, antonin.hemmer@honeywell_com

Kontakt za FSI OEI:Nahoru