Energetické využití biomasy

Charakteristika problému:

V poslední době je biomasa velmi oblíbeným palivem pro domovní vytápění i jako zdroj energie pro centrální zásobování teplem či výrobu elektrické energie. Na jednu stranu je biomasa obnovitelný zdroj energie, či zdroj, který si umíme vyrobit (vypěstovat), na druhou stranu její využívání má zpravidla nižší účinnost než zdroje jiné, její spalovací vlastnosti nejsou optimální a mluví se i o některých negativních jevech s využíváním biomasy souvisejících.

Student se ve své práci bude zabývat výsekem problematiky související s využíváním biomasy pro energetické účely. Zadání je velmi variabilní, konkrétní cíle práce budou domluveny při osobní konzultaci.

           

Cíle práce:

  • rešerše dostupných druhů biomasy
  • vlastnosti biomasy jako paliva
  • zpracování přehledu mechanismů využití biomasy
  • zmapování zdrojů na biomasu v ČR
  • statistika zdrojů biomasy a jejich využití
  • porovnání účinností jednotlivých technologií
  • ekologické dopady využívání biomasy

            

          

Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru