Porovnání energetických mixů

Charakteristika problému:

Základní povědomí o energetice lze získat prostudováním tzv. energetického mixu, tedy údaji o instalovaných výkonech či vyrobené energii v rozdělení podle druhu paliva (zdroje). Důležité je i pochopení důvodů vzniku konkrétních mixů.

Práce se bude zabývat prostudováním energetických mixů několika vybraných států a zjištění historického vývoje těchto mixů. Bude provedenou porovnání těchto energetických mixů s energetickým mixem ČR.

           

Cíle práce:

  • popis energetického mixu ČR a jeho vývoj
  • popis energetického mixu vybraných států

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru