Návrh výměníku tepla

Charakteristika problému:

Výměníky tepla jsou základní jednotkou jakékoli energetické technologie. Pochopení principu přestupu tepla a návrhu výměníku patří mezi základní energetické dovednosti.

Obsahem bakalářské práce bude návrh tepelného výměníku spaliny-voda pro využití zbytkové energie spalin z krbových kamen. Návrh bude obsahovat tepelný a hydraulický výpočet a základní konstrukční výkres.

           

Cíle práce:

  • rešerše výměníků tepla
  • návrh vhodné technologie pro aplikaci spaliny-voda
  • návrh teplosměnných ploch
  • konstrukční návrh výměníku
  • výkresová dokumentace
    

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru