Ztráty v potrubích CZT

Charakteristika problému:

Tepelné ztráty rozvodných sítí jsou jednou ze slabin centrálního zásobování teplem. Intenzita tepelných ztrát závisí na způsobu izolace, způsobu uložení potrubí i na typu a teplotě teplonosného média. Obsahem bakalářské práce je rešerše teoretických podkladů a výpočet tepelných ztrát pro jednotlivé typy.

          

Cíle práce:

  • přehled potrubí a izolací používaných v sítích centrálního zásobování teplem
  • přehled možných uložení rozvodných sítí
  • výpočet tepelných ztrát pro jednotlivé typy
    

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru