Teplárenské zdroje v ČR

Charakteristika problému:

Centrální zásobování teplem (CZT) tvoří hlavní zdroj tepla ve většině měst České republiky. V současné době je však zpochybňován jeho ekonomický i ekologický přínos.

V rámci zpracování bakalářské práce bude popsán princip CZT, jeho technologie a modifikace a budou posouzeny výhody a nevýhody. Následně budou zmapovány teplárenské zdroje v ČR. Zadání je velmi variabilní, konkrétní cíle práce budou domluveny při osobní konzultaci.

          

Cíle práce:

  • popis systémů centrálního zásobování teplem
  • porovnání výhod a slabin CZT a individuálního vytápění
  • zmapování teplárenských zdrojů v ČR
    

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru