Vliv sklonu vzduchem chlazené trubky na kondenzaci vodní páry 

Charakteristika problému: 

Vzhledem k omezeným zdrojům vody pro chlazení v energetických celcích, jsou nuceny některé společnosti při výstavbě nových bloků místo efektivnějších vodních kondenzátorů používat vzduchem chlazené kondenzátory, které však mají menší měrnou tepelnou účinnost. Kondenzace ve vodorovné a svislé trubce je relativně dobře pospána. Nikoliv však u nakloněných trubek, které jsou nejčastěji používány u vzduchem chlazených kondenzátorů.

Cílem bakalářské práce bude experimentálně stanovit součinitel přestupu tepla na vnitřní stěně nakloněné trubky, ve které bude kondenzovat vodní pára.

          

Cíle práce:

  • navrhnout matematický model pro kondenzaci ve svislé trubce ochlazované vzduchem
  • experimentálně ověřit navržený matematický model v laboratořích OEI

          

            

Vedoucí práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: kracik@fme_vutbr_czNahoru