Kotle na tuhá paliva

Charakteristika problému:

Domovní vytápění tuhými palivy zažívá díky nízkým cenám paliva svoji reinkarnaci a to i přes velkou snahu snižování negativních ekologických vlivů tohoto zdroje.

Cílem práce je porovnání různých kotlů na tuhá paliva vhodných pro vytápění rodinných domů. Student se bude věnovat hodným palivům a jejich vlastnostem, dále provede průzkum trhu s kotli na tuhá paliva a v závěru práce provede základní ekonomické posouzení vybraných typů kotlů.

            

Cíle práce:

  • rešerše dostupných druhů tuhých paliva a jejich úprav pro domovní vytápění
  • vlastnosti paliv
  • přehled kotlů na tuhá paliva
  • ekonomické posouzení vybraných druhů kotlů

           

Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru