Emise oxidu siřičitého

Charakteristika problému:

Spalování sirnatých paliv je jedno ze slabin klasické energetiky. S jejich negativním dopadem na životní prostředí, zejména formou kyselých dešťů, byly v minulosti velmi negativní zkušenosti zejména v oblasti Jeseníků a krušných hor. Náplní práce bude popis vzniku a vlastností oxidu siřičitého při spalování fosilních paliv. Další částí práce bude popis technologií eliminace těchto emisí a základní bilanční výpočty. 

          

Cíle práce:

  • vznik oxidů síry při spalovacích procesech fosilních paliv a přehled jejích vlastností a dopadu na zdraví člověka a ŽP
  • přehled metod eliminace koncentrací
  • bilanční výpočty

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru