Zdroje tepla pro domovní vytápění

Charakteristika problému:

Jednou ze základních lidských potřeb je tepelný komfort v prostředí, kde se člověk pohybuje. Hledání vhodného zdroje tepla pro domovní vytápění tak, aby splňoval požadavky ekonomické, ekologické, komfortní a další je velmi problematické.

Cílem práce je určení optimálního zdroje pro domovní vytápění. Budou porovnány dostupné technologie a na základě základních vlastností bude proveden základní návrh. Na závěr práce bude provedeno ekonomické zhodnocení.

             

Cíle práce:

  • rešerše dostupných technologií vhodných pro domovní vytápění
  • porovnání jednotlivých technologií
  • návrhy pro konkrétní dům
  • ekonomické posouzení návrhů

                         

Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru