Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění

Charakteristika problému:

Jednou ze základních lidských potřeb je tepelný komfort v prostředí, kde se člověk pohybuje. Hledání vhodného zdroje tepla pro domovní vytápění tak, aby splňoval požadavky ekonomické, ekologické, komfortní a další je velmi problematické.

Cílem práce je určení optimálního zdroje pro domovní vytápění. Budou porovnány dostupné technologie a na základě specifických vlastností bude proveden základní návrh. V závěru práce bude provedeno ekonomické zhodnocení.

          

Cíle práce:

  • vytvoření přehledu dostupných technologií vhodných pro domovní vytápění
  • porovnání výhod a slabin jednotlivých technologií
  • návrhy pro konkrétní dům
  • ekonomické posouzení návrhů

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru