Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů

Charakteristika problému:

Náklady na elektrickou energii a vytápění jsou základními výdaji každé domácnosti. proto se vyplatí hledat možné úspory, které by se pozitivně projevily při ekonomické bilanci. Ne všechna opatření ale jsou z dlouhodobého hlediska výhodné, jak se na první pohled zdá.

V rámci realizace bakalářské práce budou provedeny návrhy pasivních opatření, která povedou ke snížení energie potřebné pro vytápění rodinných domů. Bude proveden výpočet tepelných ztrát vzorového domu a ekonomické posouzení navržených opatření.

           

Cíle práce:

  • tvorba přehledu možných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti
  • výpočet tepelných ztrát vzorového domu
  • návrhy opatření pro konkrétní dům
  • ekonomické posouzení návrhů

               

                 

Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru