Zplyňovací kotle

Charakteristika problému:

Zpřísňující se požadavky naší legislativy na emise energetických zdrojů nutí výrobce kotlů hledat stále nová vylepšení jejich produktů. Zplyňovací kotle jsou zařízení pro spalování biomasy, které mají největší budoucí potenciál pro spalování tuhých paliv.

Cílem práce je zmapování dostupných zplyňovacích kotlů. Hlavní důraz bude kladen na technický popis jednotlivých kotlů a porovnání jednotlivých konstrukčních rozdílů. Součástí práce bude měření na zplyňovacím kotli.

            

Cíle práce:

  • popis technologie zplyňovacích kotlů
  • inovace zplyňovacích kotlů
  • měření a vyhodnocení účinnosti a emisí zplyňovacího kotle na dřevo
               

             Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru