Bilance energeticky využitelných odpadů

Charakteristika problému:

Využívání odpadů pro energetické účely je jedním z hlavních téma české energetiky. Odpad jako druhotný zdroj energie se jeví jako optimální doplněk palivového mixu – šetří se primární palivo,  snižuje se množství skládkovaného odpadu a tím i ekologická zátěž. Na druhou stranu se spalováním odpadů uvolňují velmi nebezpečné látky a snaha o maximální využití může vést  k nižší motivaci separace využitelných složek odpadů.

Zpracování této práce student získá vhled do problematiky využívání odpadů a vhodných technologií transformace paliva. Práce se bude zabývat energetickou využitelností skládkovaného odpadu. Zadání je velmi variabilní, konkrétní cíle práce budou domluveny při osobní konzultaci.

          

Cíle práce:

  • přehled vlastnosti odpadů
  • bilance odpadů v ČR
  • bilance energeticky využitelných odpadů
    

                     

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru