Teplárenské zdroje v ČR

Charakteristika problému:

Centrální zásobování teplem tvoří hlavní zdroj tepla ve většině měst České republiky. V současné době je však zpochybňován jeho ekonomický i ekologický přínos.

V rámci zpracování bakalářské práce bude popsán  princip CZT, jeho technologie a modifikace a budou posouzeny výhody a nevýhody. Následně budou zmapovány teplárenské zdroje v ČR. Zadání je velmi variabilní, konkrétní cíle práce budou domluveny při osobní konzultaci.

              

Cíle práce:

  • popis CZT
  • porovnání CZT a individuálního vytápění
  • zmapování teplárenských zdrojů v ČR

                         

Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru