Plynné emise ze spalování biomasy

Charakteristika problému:

Přes neustálý tlak na snižování emisí ze spalovacích zdrojů je sektor domovního vytápění jedním z hlavních zdrojů nežádoucích látek jsou oxidy síry, dusíku, oxid uhelnatý a tuhé znečišťující látky.

Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlastností jednotlivých plynných emisí a dopady na životní prostředí. Součástí práce bude také praktická spalovací zkouška, při které budou zjištěny koncentrace plynných znečišťujících látek a určení emisní třídy kotlů.

          

Cíle práce:

  • přehled škodlivin, jejich vlastností, principů vzniku a dopadu na zdraví člověka a ŽP
  • experimentální určení emisí konkrétního spalovacího zařízení

                     

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru