Technologie pro akumulaci elektřiny

Charakteristika problému:

Elektrická energie se vyrábí v rozmanitých zdrojích většinou o výkonech přesahující regionální spotřebu. I když jsou jednotlivé zdroje propojené dochází k nerovnováze mezi výrobou a spotřebou nejčastěji ve 24h cyklech. Pro vyrovnání spotřeby a výroby elektřiny jsou nutné akumulační technologie.

       

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                            

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

      

Nahoru