Mikrokogenerace

Charakteristika problému:

Kogenerace neboli společná výroba tepla a elektřiny je ve velké energetice již standardem. U malých zdrojů (mikro) použitelných v rodinných domech dochází k velkému rozmachu společně s rozvojem tzv. „Smart cities“.

Náplní práce je popsat základní koncepce mikrokogeneračních jednotek o jmenovitém elektrickém výkonu v řádech jednotek kilowattů elektrických a pro zvolený rodinný dům nebo rekreační objekt navrhnout ucelený systém.

          

Cíle práce:

  • popište základní koncepce mikrokogeneračních jednotek o výkonech do cca 10 kWe
  • popište základní právní rámce, které musí být splněny pro instalaci mikrokogenerační jednotky
  • proveďte základní návrh systému s mikrokogenerační jednotkou pro RD či rekreační objekt
    

                     

Vedoucí práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: kracik@fme_vutbr_cz

Nahoru