Ztráty sáláním na kotli

Charakteristika problému:

Při návrhu kotle je důležité navrhnout dobře nejen teplosměnné plochy, ale také optimalizovat (minimalizovat) úniky tepla do okolí. Cílem práce bude stanovit na vybrané ploše kotle (Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kWt) ztrátu sáláním tepla do okolí s pomocí experimentů, u kterých bude mimo jiné využita i termovizní kamera Flir SC 660.          

Cíle práce:

  • popis základních ztrát kotle
  • popis metod stanovujících účinnost kotle
  • vytvoření matematického modelu přestupu tepla vybranou stěnou kotle
  • experimentální ověření matematického modelu
    

                     

Vedoucí práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: kracik@fme_vutbr_czNahoru